مشخصات قاب قاب عکس شیب دار
رنگ سفید و مشکی
سایز 10.15 13.18 16.21 20.25 20.30 30.40
مشاهده و خرید